Inlägg

För En Inkluderande Framtid: Resursskola och NPF-Anpassningar i våra åländska skolor

Satsa på Våra Vårdhjältar - För En Bättre Sjukvård och Arbetsmiljö

Satsa på Framtiden: Min Vision för Ett Hälsosammare och Mer Jämlikt Åland.

Hur jag ser på Ålands ekonomi.

Frågor Funktionsrätt Ålands och medlemsföreningarnas valdebatt

Vi behöver kommunsammanslagningar.