Inlägg

Frågor Funktionsrätt Ålands och medlemsföreningarnas valdebatt

Vi behöver kommunsammanslagningar.

Varför jag ställer upp i lagtings- och kommunalvalet.