Inlägg

Reflektioner gällande stadsfullmäktige idag och vidareutveckling av mitt anförande då fyra minuter är väldigt kort.

Tandproblematik belyses i Ålands radio