Inlägg

Tullarns äng skyddas för framtiden!

Kämpa för Lärarnas, Assistenternas, Sjukskötarnas, Närvårdarnas, Barnskötarnas och framförallt Barnens och de äldres skull!

Exploateringen av utvecklingstörda i media.

Syskonläger och konsert på Ålands musikinstitut..

Marstad, syskonläger D.U.V, studiebesök Tärnan, m.m

Ålands hyresgästförening kämpar vidare för hyresgästerna!

Ytternäs skolas läsnatt

Dop i Uppsala.

Hans Rosling

Initiativ angående Mariehamns stads skolor.