Inlägg

Idrott för alla.

Människor först.

Allmän tandvård

Artikeln i dagens Ålandstidning och en fortsatt frustration och irritation över situationen.

Öppet brev till minister Tony Asumaa och avdelningschef Niklas Stenbäck.

Jobb för alla!

Utanförskap har ett högt pris