Satsa på Framtiden: Min Vision för Ett Hälsosammare och Mer Jämlikt Åland.I dagens samhälle står vi inför en rad utmaningar. Och i dessa tider av osäkerhet och förändring är det viktigt att vi inte glömmer bort våra grundläggande värderingar som socialdemokrater – jämlikhet, solidaritet och förebyggande arbete. I den strävan ser jag Nationalekonom Ingvar Nilssons forskning som en vägvisare för att bygga ett Åland där alla får möjlighet att utvecklas och leva ett gott liv, oavsett ålder.
 

Nilssons tankar om betydelsen av förebyggande arbete med barn och ungdomar är en grundsten i socialdemokratin. Genom att investera i tidiga insatser i skolan, tillgång till kultur och fritidsaktiviteter samt trygghet i hemmet kan vi skapa en plattform där varje barn kan växa upp med möjlighet till utbildning och utveckling. Detta är inte bara en moralisk skyldighet utan även en investering i framtiden. Genom att stötta våra unga medborgare kan vi skapa en mer harmonisk och även produktiv ö.

 

Men vårt engagemang för förebyggande arbete stannar inte vid ungdomarna. Vi är fast beslutna att säkerställa att arbete är tillgängligt för alla, oavsett bakgrund eller ålder. Nilsson betonar att ekonomisk stabilitet och sysselsättning är avgörande för individers välmående. Därför arbetar vi för att skapa en ekonomi som främjar full sysselsättning, investeringar i utbildning och kompetensutveckling samt en välfärd som stöttar de som behöver det mest. Detta är grunden för ett jämlikt och hållbart samhälle där alla har möjlighet att bidra.

 

När vi talar om förebyggande arbete, får vi inte glömma våra äldre medborgare. Nilssons forskning pekar på att åldrandet inte bara handlar om sjukvård, utan också om att skapa en samhällelig miljö där äldre kan leva ett aktivt och meningsfullt liv. Vi ser det som vår plikt att investera i äldreomsorgen, tillgänglig hälso- och sjukvård och en inkluderande samhällsstruktur som ger äldre möjligheten att fortsätta bidra till samhället.

 

Socialdemokratin har en vision om ett rättvist och solidariskt samhälle. Jag tror på att Ingvar Nilssons insikter om förebyggande arbete med barn och ungdomar, arbete för alla och äldreomsorgens betydelse kommer att hjälpa oss att forma ett Åland där ingen lämnas bakom. Låt oss tillsammans arbeta för denna vision och skapa en bättre framtid för oss alla.

 

Henrik Löthman (S)Kommentarer