Vecka 9 (Frysning och indexering av bostadsbidraget, ÅHS styrelse,samrådsmöte gällande havsbaserad vindkraft och seminarium om jämställd representation och jämställdhet i politiken).

 Denna vecka har vi behandlat många viktiga politiska aspekter. Vi lyckades genomdriva en frysning och indexering av bostadsbidraget, vilket var det bästa vi kunde uppnå för att lindra de svåra besparingar som görs i Finland. Åsubs rapport "Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2021" från Ålands statistik- och utredningsbyrå ligger till grund för detta beslut.

I rapporten noterar vi en ökning av behovet av det allmänna bostadsbidraget och att eventuella förändringar i bidraget kan ha betydande effekter i vissa ekonomiskt utsatta hushåll. Tyvärr saknar vi behörighet att ändra lagförändringen som innebär att allmänt bostadsbidrag inte beviljas för ägarbostäder (från och med 2025), vilket troligtvis ökar utsattheten i hushåll med bostadslån och utökade betalningssvårigheter.

Rapporten föreslår även att regelbundna och systematiska justeringar av de skattefria bidragsnivåerna bör övervägas för att öka transparensen i bidragssystemet. Till exempel skulle en allmän justering av barnrelaterade bidrag delvis kunna hjälpa vissa hushåll att närma sig den relativa fattigdomsgränsen.

I remissdebatten framkom det att om vi inte genomför dessa ändringar skulle Utkomstöden öka. Jag ser inte detta som ett problem då det är för få på Åland som söker utkomststöd, antingen på grund av skam att söka utkomststöd eller bristande information om stödet, vilket resulterar i att för få tar del av stödet jämfört med det faktiska behovet. Dessutom är det få som känner till de alternativa vägarna för att få stöd, vilket ytterligare komplicerar situationen. (Matbanken, Rädda barnen, församlingarna, Lions, Odd Fellow mfl). 

Endast 2,5% av invånarna på Åland tar del av utkomststöd (443 hushåll), jämfört med lite över 8% i Finland. Det är anmärkningsvärt att trots detta är det fler som lever under fattigdomsgränsen på Åland (13,1%) än i Finland (12,7%). Utkomststödet är avsett som ett sista utväg för att säkerställa en persons eller familjs utkomst.

ÅHS har äntligen fått sin nya styrelse, vilket jag tror kommer att bli mycket framgångsrikt. Jag förstår oppositionens kritik över att de inte längre har plats i styrelsen, men jag anser att detta är en rimlig förlängning av parlamentarismen. Jag hoppas att detta leder till en mer omfattande debatt om ÅHS i lagtinget, vilket tidigare oftast har ägt rum bakom stängda dörrar. Det ökar även transparensen gentemot väljarna eftersom mötena är filmade och mötesprotokollen är tillgängliga för allmänheten. Det är av stor vikt då ÅHS budget utgör en betydande del av hela landskapets budget. De tre experter som nu ingår i styrelsen kommer definitivt att stärka ÅHS arbete, och jag har fullt förtroende för de tre politiker som har fått detta uppdrag. Det innebär också att vi som Socialdemokrater har ett stort ansvar för frågor som är centrala för vårt parti.rsim Zekaj är minister och har ansvar för Social- och miljöavdelningen; social- och hälsovårdsfrågor, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), jämställdhet,  integration samt äldreansvarig. Nina Fellman är ordförande för KST och Sara Kemetter är ordförande för ÅHS. 

Sunnanwind har haft samrådsmöte angående havsbaserad vindkraft. Ni kan lämna era åsikter om ämnet här: [Medverkan- och informeringsplan | Sunnanvind). Jag tror att detta projekt kan bli mycket positivt, MEN det är avgörande att genomföra noggranna miljökonsekvensanalyser och att vi som invånare på Åland delar med oss av våra åsikter. Jag kommer ihåg det motstånd som uppstod när det diskuterades att bygga vindkraftverk vid Båtskär (Nyhamn). De planerade vindkraftverken är visserligen betydligt lägre än de föreslagna nu. Liknande farhågor väcktes då, såsom att fågellivet skulle skadas (vilket sker även nu, dock på grund av örnar och inte vindkraftverk), att det skulle bli störande strobeffekter, att de röda ljusen skulle vara irriterande, att de skulle vara stilla och att ljudnivån skulle störa grannarna. Vi har en stuga en sjömil från vindkraftverken (sydvästra Askö) och upplevde aldrig några sådana störningsmoment. Eventuellt ljud överröstas av vågskvalpet, och de röda ljusen ger en känsla av trygghet under de mörka månaderna. Majoriteten av tiden när jag är där arbetar minst 5 av 6 vindkraftverk. Trots detta får vi inte bortse från de potentiella problem som strobeffekterna kan medföra i Norr vid solnedgången. Man bör komma ihåg att om vindkraftverken byggs i finska vatten istället för på våra, så uppstår samma problem utan någon ekonomisk kompensation till Åland. Det är av största vikt att invänta resultatet från miljökonsekvensanalysen innan något beslut fattas.

Under seminariet om jämställd representation och jämställdhet i politiken avslöjade forskare många av de myter som omger den manliga överrepresentationen inom politiken. Forskare från olika institutioner diskuterade olika aspekter av ämnet, och inspelningar från seminariet kommer att göras tillgängliga och då lägger jag upp dem här. Det var särdeles intressant att höra Sari Pikkala, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi -Jämställdhet och ledarskap i parlament. Johanna Eriksson och Cecilia Josefsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Maktens kvinnor – om könsnormer och ojämställdhet i politiken Jenny Madestam, Södertörns högskola. Hur kvinnor och män i politiken granskas i media Joakim Johansson, docent i statsvetenskap, Mälardalens universitet.9.15 – 10.00 Kvinnors underrepresentation i politiken – orsaker och åtgärder

Kommentarer