Uppstart i lagtinget.


Det har nu gått två månader sedan jag tillträdde i lagtinget. Det är en ständig inlärningsprocess, men framsteg sker gradvis. Tyvärr har en stor del av vårt arbete fokuserats på elhybridaffären och ministrarnas löner. Förhoppningsvis kan vi snart övervinna dessa utmaningar och dra lärdom av de misstag som begåtts.

Angående ministerlönerna var tajmingen extremt olämplig. Vi har alla redogjort för våra åsikter i Nyans löneundersökning, och jag bifogar länken till våra svar för transparensens skull: https://www.nyan.ax/nyheter/har-ar-lagtingsledamoterans-alla-svar-i-nyans-loneenkat-manga-vill-se-forandring/ Det är viktigt att påpeka att det inte är politikerna som bestämmer våra löner; de följer den allmänna löneutvecklingen.

Elhybridaffären är än mer bekymmersam. Jag sitter själv i lag- och kulturutskottet, som tillsammans med Finans- och näringsutskottet har fått i uppdrag att genomföra en oberoende granskning av ärendet. Naturligtvis kommer även de tidigare stegen inför det brutna avtalet att undersökas. Det är nödvändigt att fastställa ansvarsfrågan i detta ärende. Även om det är uppenbart att den tidigare regeringen bär ansvaret för kontraktsbrottet, är det viktigt att även se på händelserna före det. Vi i Socialdemokraterna välkomnar en transparent utredning av hela processen.

Tyvärr har dessa händelser lett till att vi som lagtingspolitiker har varit mer reaktiva än proaktiva i vårt arbete med att utveckla samhället. För närvarande fokuserar regeringen på flera viktiga frågor, inklusive det äldrepolitiska programmet (https://www.regeringen.ax/sites/default/files/attachments/article/Aldrepolitiskt_program_2023.pdf ), utmaningarna inom skärgårdstrafiken, Maarten Sengers projekt om barns och ungas hälsa, den höga dokumentationsbördan för lärare och möjligheterna till havsbaserad vindkraft. Dessutom är det av yttersta vikt att vi bekämpar de försämrade arbetsförhållandena i riket.

Jag uppmuntrar er att kontakta mig om ni har tips, idéer eller frågor. Ni kan nå mig antingen via telefon på 04573261500 eller via e-post på henrik.lothman@lagtinget.ax .

Kommentarer