Inlägg

Vi vill inve(s)tera i människor

NPF (S)äkrat samhälle

(S)tark Äldreomsorg

Individanpassat (S)töd

(S) som i Socialpolitik

Idrott för alla.

Människor först.

Allmän tandvård

Artikeln i dagens Ålandstidning och en fortsatt frustration och irritation över situationen.

Öppet brev till minister Tony Asumaa och avdelningschef Niklas Stenbäck.

Jobb för alla!

Utanförskap har ett högt pris

Ett förbättrat barnskydd på Åland